Socialpædagogerne
Metoder og tilgange: Theraplay

Metoder og tilgange: Theraplay

January 20, 2022

Hvordan kan du skabe en tryg relation til et omsorgssvigtet barn med tilknytningsforstyrrelser?

Omdrejningspunktet i Theraplay er legen og den emotionelle udvikling hos barnet, og formålet er at skabe eller genskabe kontakten mellem barnet og de betydningsfulde voksne, der er i barnets liv - fx socialpædagoger. 

I podcasten bliver du bl.a. klogere på teorien bag bl.a. de fire essentielle kvaliteter i forældre-barn-relationen, som metoden tager udgangspunkt i: struktur, omsorg, engagement og udfordring. Du kan også høre, hvordan du som socialpædagog kan bruge Theraplay i dit daglige arbejde med børn og unge med tilknytningsforstyrrelser.

Brug podcasten til at skabe faglig refleksion på din arbejdsplads med dette refleksionsdokument fra Fagligt Fokus

Medvirkende: Berit Bøgekær, Socialpædagog på Skole- og behandlingshjemmet Skovgården - Charlotte Hagmund-Hansen, psykolog og Theraplay terapeut bl.a. på Skole- og behandlingshjemmet Skovgården

Tilrettelæggelse og produktion: Mads Christian Heede / Kontekst&Lyd

Pårørendesamarbejde

Pårørendesamarbejde

December 20, 2021

Pårørendesamarbejde er for mange socialpædagoger en del af hverdagen. Men hvordan skaber du den gode dialog og imødekommer både de ønsker og frustrationer en pårørende måtte have - samtidig med, at du holder fast i din socialpædagogiske faglighed? 

I podcasten bliver du inspireret til, hvordan du griber det gode samarbejde an, du bliver klogere på, hvad det vil sige at være pårørende, og får eksempler på, hvordan du kan støtte borgerne i retten til selvbestemmelse.

Find mere inspiration om pårørendesamarbejde på Socialpædagogernes vidensunivers 'Fagligt Fokus'

Medvirkende: Elena Jacobsen, socialpædagog og afdelingsleder på Bostedet Chr. X Allé - Helle Bak Hansen, socialpædagog og medarbejderrepræsentant i pårørenderådet på Bostedet Chr. X Allé - Hanne Gullestrup, forfatter til bogen "Pårørende på tværs", underviser og pårørende. 

Tilrettelæggelse og produktion: Mie Brandstrup, Genlyd Podcast

 

Dobbeltdiagnoser - indsatsen på Tuesten Huse

Dobbeltdiagnoser - indsatsen på Tuesten Huse

November 26, 2021

Mindst 40.000 danskere har en dobbeltdiagnose – en kombination af en psykisk lidelse og et misbrug. Og det gør behandlingen kompliceret, for de to har nemlig en tendens til at forstærke hinanden. Så hvordan sikrer man den bedst mulige støtte som socialpædagog?

I denne podcast kan du lade dig inspirere af, hvordan de arbejder på bostedet Tuesten Huse. Her handler den gode indsats om tilgangen til brug af rusmidler – om faglighed og viden om fx stoffers indvirkning på hjernen, og om, hvordan man bedst får skabt motivation for forandring hos beboerne. Og så har de et helt særligt samarbejde med misbrugsbehandlingen.

Du finder mere viden om socialpædagogisk arbejde med misbrug og dobbeltdiagnoser i dette tema på Fagligt Fokus.

Medvirkende:
Gitte Skafsgaard, socialpædagog på bostedet Tuesten Huse
Kenneth Sandell Henriksen, botilbudsleder på bostedet Tuesten Huse
Katrine Schepelern Johansen, leder og seniorforsker, Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser

Tilrettelæggelse og produktion: Tue Sørensen, Aloud Media.

JOB OG KARRIERE: Sporskifte – overvejer du nyt job?

JOB OG KARRIERE: Sporskifte – overvejer du nyt job?

November 9, 2021

Hvad skal du overveje, hvis du ønsker at skifte spor i karrieren? Hvordan genfinder du arbejdsglæden? Og hvordan overbeviser du en arbejdsgiver om, at du har kompetencer til at arbejde med et nyt område?

Det kan du høre i dette afsnit i en podcastserie fra Socialpædagogernes A-kasse, hvor du får inspiration til jobjagten gennem gode råd, konkrete tips og andre, der har stået i din situation.

Medvirkende: Maria Hesselberg og Trine Troldborg Johansen, jobkonsulenter i Socialpædagogernes A-kasse. Susanne Flytkjær, støtte-kontaktperson i Horsens Kommune. Anne-Mette Hansen, daglig leder på bofællesskaberne Inge & Sofie Marie i Ringsted. Birger Bugtrup, forstander på behandlingshjemmet Magnoliegården i Stevns Kommune.

Produktion og tilrettelæggelse: Tue Sørensen, Aloud Media.

JOB OG KARRIERE: Nyuddannet – kom godt i gang

JOB OG KARRIERE: Nyuddannet – kom godt i gang

November 9, 2021

Hvor starter du jobsøgningen som nyuddannet? Hvordan får du din faglighed i spil trods manglende erfaring? Og hvordan er det første møde med arbejdsmarkedet?

Det kan du høre i dette afsnit i en podcastserie fra Socialpædagogernes A-kasse, hvor du får inspiration til jobjagten gennem gode råd, konkrete tips og andre, der har stået i din situation.

Medvirkende: Maria Hesselberg, jobkonsulent i Socialpædagogernes A-kasse. George A. Work, socialpædagog på døgntilbuddet Lysningen i Aarhus Kommune. Anne-Mette Hansen, daglig leder på bofællesskaberne Inge & Sofie Marie i Ringsted. Birger Bugtrup, forstander på behandlingshjemmet Magnoliegården i Stevns Kommune.

Produktion og tilrettelæggelse: Tue Sørensen, Aloud Media.

JOB OG KARRIERE: Opsagt – hvad så nu?

JOB OG KARRIERE: Opsagt – hvad så nu?

November 9, 2021

Hvordan er det at blive opsagt? Hvad gør du i situationen? Og hvordan kommer du videre i dit arbejdsliv?

Det kan du høre i dette afsnit i en podcastserie fra Socialpædagogernes A-kasse, hvor du får inspiration til jobjagten gennem gode råd, konkrete tips og andre, der har stået i din situation.

Medvirkende: Trine Troldborg Johansen, jobkonsulent i Socialpædagogernes A-kasse. Lene Skovgaard, socialpædagog. Anne-Mette Hansen, daglig leder på bofællesskaberne Inge & Sofie Marie i Ringsted. Birger Bugtrup, forstander på behandlingshjemmet Magnoliegården i Stevns Kommune.

Produktion og tilrettelæggelse: Tue Sørensen, Aloud Media.

JOB OG KARRIERE: Strategi i jobsøgningen

JOB OG KARRIERE: Strategi i jobsøgningen

November 9, 2021

Hvordan laver du en strategi for din jobsøgning, der passer til dig? Hvilke metoder kan du bruge? Og hvorfor – og hvordan – virker det?

Det kan du høre i dette afsnit i en podcastserie fra Socialpædagogernes A-kasse, hvor du får inspiration til jobjagten gennem gode råd, konkrete tips og andre, der har stået i din situation.

Medvirkende: Trine Troldborg Johansen, jobkonsulent i Socialpædagogernes A-kasse. Karina Østergaard, pædagog på Hanstedholm i Horsens Kommune. Anne-Mette Hansen, daglig leder på bofællesskaberne Inge & Sofie Marie i Ringsted. Birger Bugtrup, forstander på behandlingshjemmet Magnoliegården i Stevns Kommune.

Produktion og tilrettelæggelse: Tue Sørensen, Aloud Media.

JOB OG KARRIERE: Jobsamtalen

JOB OG KARRIERE: Jobsamtalen

November 9, 2021

Hvordan forbereder du dig til en jobsamtale? Hvordan tager du styringen og skaber en frugtbar samtale? Og hvordan overbeviser du en arbejdsgiver om, at du skal have jobbet?

Det kan du høre i dette afsnit i en podcastserie fra Socialpædagogernes A-kasse, hvor du får inspiration til jobjagten gennem gode råd, konkrete tips og andre, der har stået i din situation.

Medvirkende: Maria Hesselberg, jobkonsulent i Socialpædagogernes A-kasse. Anette Busch-Petersen, socialpædagog på bostedet Lindegården i Fredensborg. Anne-Mette Hansen, daglig leder på bofællesskaberne Inge & Sofie Marie i Ringsted. Birger Bugtrup, forstander på behandlingshjemmet Magnoliegården i Stevns Kommune.

Produktion og tilrettelæggelse: Tue Sørensen, Aloud Media.

Metoder og tilgange: Low arousal 2 (LA2)

Metoder og tilgange: Low arousal 2 (LA2)

October 13, 2021

Low Arousal 2 (LA2) er et effektivt, recoveryorienteret redskab til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder, og handler om at samarbejde, skabe bedre trivsel og mindske vold.

I podcasten dykker vi ned i metodens tre dele: Trivselsplanen, Tryghedsplanen og Læringsplanen, og du kan blive klogere på, hvordan du bruger dem i det daglige arbejde med mennesker med psykiske vanskeligheder, kognitive funktionsnedsættelser og sociale problemer.

Du kan også komme med på botilbuddet De 2 Gårde og høre socialpædagog Klaus Iversen fortælle, hvordan de med hjælp fra LA2 gik fra over 200 magtanvendelser på et år til 8.

LA2 bygger videre på Low arousal-tilgangen, og du kan finde mere inspiration og viden om begge emner i dette tema på Fagligt Fokus

Medvirkende: Klaus Iversen, socialpædagog og AMR på De 2 Gårde – Tommy Neesgaard, leder på De 2 Gårde – Trine Uhrskov, cand.psyk. og partner i Sopra

Tilrettelæggelse og produktion: Mie Brandstrup, Genlyd Podcast

Det gode måltid

Det gode måltid

September 23, 2021

Hvordan skaber vi det bedste måltid for mennesker med funktionsnedsættelser? I denne podcast kan du sætte dig til bords med socialpædagogen Lars og ergoterapeuten Ninasofie, som har hver deres faglige tilgang og blik på måltidet – og har fundet et fælles sprog i neuropædagogikken.

I podcasten bliver du bl.a. klogere på centrale begreber indenfor både socialpædagogikken og ergoterapien, høre om det neuropædagogiske firkløver, og få inspiration til, hvordan man kan lære af hinandens fagligheder til gavn for borgeren.

Find mere viden om socialpædagogisk faglighed på Fagligt Fokus

Medvirkende: Lars Kongsø, socialpædagog på Blindecenter Bredegaard - Ninasofie Rasmussen, ergoterapeut på Blindecenter Bredegaard - Merete Sand, lektor på UCN

Produktion og tilrettelæggelse: Bille Sterll / Journalistik med mere

Podcasten er lavet i samarbejde med Ergoterapeutforeningen

Podbean App

Play this podcast on Podbean App