Socialpædagogerne
Metoder og tilgange: Narrativ praksis

Metoder og tilgange: Narrativ praksis

October 29, 2020

Sårbare børn, unge og voksne bærer ofte på stærke negative fortællinger om sig selv og deres plads i verden. Som socialpædagog kan du bruge narrativ praksis til at hjælpe med at ændre de fortællinger, skabe mening og vise, at man også bærer på kimen til det gode liv.

I denne podcast fortæller Allan Holmgren om filosofien bag narrativ praksis, og så kan du høre, hvordan socialpædagog Martin Høj bruger det i praksis på dag- og døgntilbuddet Bakkevej.

Medvirkende:
Allan Holmgren, magister i psykologi og stifter af DISPUK
Jakob Eiriksson, leder på Bakkevej
Martin Høj, socialpædagog på Bakkevej

Produceret og tilrettelagt af Mie Brandstrup, Genlyd Podcast
Musik: Peter Sejersbøl

Metoder og tilgange: Low Arousal

Metoder og tilgange: Low Arousal

October 29, 2020

Når konflikter og kaos opstår og tallerknerne flyver gennem luften, kan det være svært at stoppe op og se, hvad der gik forud, og hvor de pædagogiske værktøjer kom til kort. Men det er netop tanken bag Low Arousal.

Low Arousal, eller ’rogivende pædagogik’, som tilgangen også kaldes, har fokus på at forhindre konflikter ved at give selvkontrol og mindske krav og forventninger.

I denne podcast fortæller psykolog Bo Hejlskov Elvén om metoderne bag Low Arousal, og så kan du høre, hvordan socialpædagog Marlene Snabe bruger Low Arousal i praksis på bostedet Kamager. 

Medvirkende:
Bo Hejlskov Elvén, psykolog
Lena Jensen, stedfortrædende forstander på bostedet Kamager
Marlene Snabe, socialpædagog på bostedet Kamager

Produceret og tilrettelagt af Mie Brandstrup, Genlyd Podcast
Musik: Peter Sejersbøl

Metoder og tilgange: KRAP

Metoder og tilgange: KRAP

October 29, 2020

Nogle gange skal ressourcer findes i det lille smil – eller glimtet i øjet, der opstår over glæden ved at lave mad eller male.

KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Praksis og er et socialpædagogisk system, særligt udviklet til at understøtte voksne med udviklingshandicap. KRAP-metoderne afdækker kompetencer, udfordringer og mestringer, der giver et samlet billede af borgernes ressourcer og hjælper dem til at lykkes i hverdagen.

I denne podcast fortæller Lene Metner om teorierne bag KRAP, og så kan du høre, hvordan socialpædagogerne Mette Tidemann og Dorte Madsen bruger systemet i praksis på Skovbjergparken i Ikast.

Medvirkende:
Lene Metner, psykolog ved PsykologCentret Viborg/Skive og udvikler af KRAP-systemet
Mette Tidemann, socialpædagog og teamleder på Skovbjergparken
Dorte Madsen, socialpædagog og teamleder på aktivitetscenteret på Skovbjergparken

Produceret og tilrettelagt af Mie Brandstrup, Genlyd Podcast
Musik: Peter Sejersbøl

Metoder og tilgange: Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Metoder og tilgange: Neuroaffektiv udviklingspsykologi

October 29, 2020

Vores hjerne er skabt til at udvikle et sansende, et følende og et tænkende lag, men udviklingen kan blive hæmmet eller sat helt i stå.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi bygger bro mellem psykologi og hjerneforskning og giver indsigt i, hvordan vi som mennesker udvikler vores følelser, adfærd og relationer i samspillet med andre.

I denne podcast fortæller lektor Linda Kunz Sørensen om teorierne bag neuroaffektiv udviklingspsykologi, og så kan du høre, hvordan socialpædagog Henriette Andersen bruger tilgangen i praksis på det socialpsykiatriske bosted Sønderparken i Hornsyld.

Medvirkende: 

Linda Kunz Sørensen, lektor ved Neuropædagogisk Kompetencecenter på UCN Nordjylland
Peter Tanghus, afdelingsleder på Sønderparken
Henriette Andersen, socialpædagog på Sønderparken

Produceret og tilrettelagt af Mie Brandstrup, Genlyd Podcast
Musik: Peter Sejersbøl

Metoder og tilgange: Mentalisering

Metoder og tilgange: Mentalisering

October 29, 2020

I mentalisering handler det om at have 'sind på sinde' - at have evnen til at forstå tanker, følelser og adfærd hos sig selv og andre. Men det er også en faglig metode til at se traumer og reaktionsmønstre bag handlinger, der kan virke uforståelige eller problematiske.

I denne podcast giver Janne Østergaard Hagelquist dig indblik i teorierne bag mentalisering, og så kan høre, hvordan Susanne, der er socialpædagog på Struer Skolehjem, bruger mentalisering til daglig.

Medvirkende:

Janne Østergaard Hagelquist, psykolog ved Center for Mentalisering og forfatter til bl.a. Mentaliseringsguiden
Henrik Bitsch, viceforstander på Struer Skolehjem

Susanne Havskov, socialpædagog på Struer Skolehjem

Produceret og tilrettelagt af Mie Brandstrup, Genlyd Podcast
Musik: Peter Sejersbøl

Sådan kan du arbejde med NADA

Sådan kan du arbejde med NADA

June 4, 2020

Daniel er en af de mange borgere, der regelmæssigt får øreakupunktur. Lyt med, når socialpædagog Peter Sonne i Brøndby Kommune giver Daniel NADA - en recovery-metode baseret på øreakupunktur. Og bliv klogere på, hvorfor NADA i stigende grad bliver brugt til at skabe nærvær og grounde det menneske, der har brug for ro og fokus til at komme videre - fx i forhold til at håndtere alkoholafvænning, vredeshåndtering eller ADHD. I podcasten kan du også møde Lars og Mette Wiindblad fra NADA Danmark, der tilbyder undervisning og NADA-kurser.

 

Medvirkende: Daniel, borger. Peter Sonne, socialpædagog. Camilla Benn, socialpædagog. Lars Wiinblad, NADA-ansvarlig i Danmark. Mette Wiinblad, underviser i NADA.

Tilrettelægger: Michael Christophersen, ORDOGLYD

Snoezel - et tilbud til alle sanser

Snoezel - et tilbud til alle sanser

June 4, 2020

En podcast om det oprindeligt hollandsk snoezelsystem, der blev udviklet som et behandlingstilbud til udviklingshæmmede, hvor man kan skrue op og ned for, hvilke sanser, man vil påvirke. Her i landet bruges snoezelhuse af børn, unge og voksne med mange forskellige udfordringer fra ADHD, autisme eller demens til PTSD. Vi besøger to snoezel-tilbud - et i Gentofte og et i Brøndby - for at blive klogere på, hvordan man som socialpædagog kan have glæde af at arbejde med snoezelhusets mange sanserum, der for mange borgere er et tiltrængt afbræk i hverdagen.

Medvirkende: Andrea Hadberg, ergoterapeut i Center for Specialterapi, Gentofte Kommune. Christina Mortensen, socialpædagog, Job- og Aktivitets Center Nord i Gentofte. Cecilie Osbæck, socialpædagog Job- og Aktivitetscenter Brøndby.

Tilrettelægger: Michael Christophersen, ORDOGLYD

Melanie og angsten

Melanie og angsten

October 1, 2019

Som barn lærte Melanie, at alt, hvad hun sagde og gjorde, var forkert. I skolen sad hun tavs i timerne og lavede aldrig sine lektier. Hun måtte kæmpe for at få diagnosen angst og den hjælp, hun havde brug for. I dag er hun 24 og nyuddannet socialrådgiver.

Mads Thomsen underviser på pædagoguddannelsen i Odense og arbejder med udsatte børn og unge. Han lytter til Melanies fortælling og giver sine bud på, hvordan man som socialpædagog hjælper unge med angst og andre psykiske/sociale problemer.

Medvirkende: Melanie, socialrådgiver, Mads Thomsen, lektor ved University College Lillebælt. Tilrettelægger: Bille Sterll. 

Er evidens altid det bedste?

Er evidens altid det bedste?

October 1, 2019

De har navne som KRAP, FIT eller ACT. Pædagogiske koncepter og begreber som evidens og Lovende Praksis breder sig på socialpædagogiske botilbud.

Men virker en metode altid, fordi der er evidens for den? Får borgerne altid den bedste indsats, når vi arbejder efter pædagogiske koncepter? Eller svækker metoder og systemer ligefrem socialpædagogens faglige dømmekraft? Det diskuterer vi i denne podcast.

Deltagere: Anders Petersen, lektor i sociologi ved Aalborg Universitet, Didde Cramer Jensen, socialforsker ved VIVE, Hans Jørgen Jacobsen, pædagogisk konsulent i Aalborg Kommune. Vært: Bille Sterll.

Play this podcast on Podbean App