Socialpædagogerne
Metoder og tilgange: Åben Dialog

Metoder og tilgange: Åben Dialog

June 16, 2022

Åben Dialog er en helhedsorienteret tilgang til borgere med psykiske vanskeligheder, hvor ligeværd og inddragelse af borgerens netværk er helt centralt.

I podcasten bliver du introduceret til tankegangen bag Åben Dialog, hvordan netværksmøderne foregår, og hvad det kræver af dig som socialpædagog at arbejde med tilgangen. Du kan også møde Bjørk, som er beboer på det socialpsykiatriske botilbud Kragelund, og høre, hvordan hun endelig føler sig talt med og ikke til.

FAGLIGT REFLEKSIONSVÆRKTØJ: Start den faglige refleksion over det, du har hørt i podcasten med dette skræddersyede værktøj fra Fagligt Fokus

Medvirkende: Charlotte Taarsted Soelberg Lund, socialpædagog på botilbuddet Kragelund - Bjørk Egelund Schmidt, beboer på botilbuddet Kragelund - Mie Leer, udviklingskonsulent og uddannelsesleder på Åben Dialog-uddannelsen i Aarhus Kommune

Tilrettelæggelse og produktion: Mads Christian Heede, Kontekst&Lyd

 

Hvordan sikrer vi færre fejl med borgernes medicin?

Hvordan sikrer vi færre fejl med borgernes medicin?

May 24, 2022

– Socialpædagogernes viden om borgerne er så mega vigtig, siger Liv Nørregaard Skøtt fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed. I denne episode kan høre hende, socialpædagog Betina Østergaard Madsen og leder af Boformen Søparken, Vivi Olesen fortælle om arbejdet med at skabe mere sikker medicinhåndtering, og hvilken betydning den socialpædagogiske faglighed har for nedbringelsen af medicinfejl.  

Søparken har været en del af projektet ’Medicinsikre Botilbud’, som du kan læse mere om i dette tema på Fagligt Fokus.

KOM I GANG: Trænger I til at få kigget på medicinhåndteringen på din arbejdsplads? Så kan I med fordel bruge ’Forbedringsmodellen’ til at blive skarpe på, hvor I skal sætte ind. Find den her hos Viden På Tværs.

Medvirkende: Betina Østergaard Madsen, socialpædagog på Boformen Søparken – Vivi Olesen, daglig leder på Boformen Søparken – Liv Nørregaard Skøtt, projektchef hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Tilrettelæggelse og produktion: Mads Christian Heede / Kontekst&Lyd

Når selvskade er en strategi

Når selvskade er en strategi

April 28, 2022

At skære i sig selv. Banke hovedet ind i væggen. Brænde huller i huden.

Selvskade har mange forskellige former. Men fælles for den selvskadende adfærd er, at det er en strategi til at rumme og håndtere psykisk mistrivsel og det, der er svært. Der er altid en dybereliggende grund til, at unge skader sig selv, og det gælder om at finde ind til den, hvis mistrivsel skal vendes til trivsel.

Så hvordan griber du selvskadende adfærd an som socialpædagog? Det bliver du klogere på og finder inspiration til i denne episode.

BRUG PODCASTEN: Sæt gang i den faglige refleksion over selvskade med dette refleksionsværktøj fra Fagligt Fokus

Medvirkende: Lene Nielsen, socialpædagog på Platangårdens Ungdomscenter og Janne Dolma, psykolog og underviser på Platangårdens Ungdomscenter

Tilrettelæggelse og produktion: Mie Brandstrup, Genlyd Podcast

Omsorgstræthed

Omsorgstræthed

April 7, 2022

Som socialpædagog går du på arbejde med hele dig selv: din faglighed, personlighed, følelser og omsorg. Alt sammen alfa og omega for arbejdet med mennesker - men det koster også.

Omsorgstræthed er den følelse af udbrændthed, du kan mærke, hvis du gennem længere tid bruger dig selv og dine følelser på dit arbejde uden at få ladet op eller talt de svære sager igennem med andre. Det er ikke et nyt fænomen, men i de senere år har vi i højere grad talt om omsorgstræthed og anerkendt det som en kilde til stress, udbrændthed og forråelse. Så hvordan kan vi forebygge, at den sniger sig ind? Det kan du blive klogere på i denne podcast.

BRUG PODCASTEN: Sæt gang i den faglige snak om omsorgstræthed ved at bruge dette refleksionsværktøj

Medvirkende: Lasse Sonberg, socialpædagog og familiekonsulent, PFI Guldborgsund Kommune - Søren Bruun, socialpædagog og afdelingsleder, PFI Guldborgsund Kommune - Anne-Mette Sohn Jensen, Cand.pæd. i pædagogisk psykologi

Tilrettelæggelse og produktion: Bille Sterll / Journalistik med mere

LEDELSE: Lederes håndtering af egen stress

LEDELSE: Lederes håndtering af egen stress

March 14, 2022

Stress rammer en del ledere indenfor det socialpædagogiske område. Ambitioner, travlhed, stramme budgetter og rammer spiller ind i en stresssygemelding, men hvordan og hvorfor? Det kan du høre om i denne episode af Socialpædagogernes podcast målrettet ledere.

I podcasten fortæller afdelingsleder Jane Tholle om sit forløb med stress, og du får hendes gode råd til at holde stress for døren i hverdagen. Stressforsker Pernille Steen Pedersens kommer bl.a. med sit bud på kendetegn, som kan gøre socialpædagogiske ledere særligt udsat for stress – og giver dig inspiration til udviklingen af et arbejdsfællesskab, hvor I sammen kan forebygge stress.

Du finder Pernille Steen Pedersens værktøjer til at forebygge stress og styrke arbejdsfællesskabet her hos Viden på Tværs.

Medvirkende: Jane Tholle, afdelingsleder på Bo- og Støttetilbud Handicap i Kolding Kommune og Pernille Steen Pedersen, adjunkt på CBS og stressforsker med særlig fokus på ledelse.
Produktion og tilrettelæggelse: Tue Sørensen, Aloud Media.

Metoder og tilgange: Skånsom magtanvendelse

Metoder og tilgange: Skånsom magtanvendelse

March 7, 2022

I situationer, hvor det er nødvendigt at lave en magtanvendelse, så lad den være så skånsom som muligt. Både for borgerens og personalets skyld.

Men hvordan anvender man fysisk magt, så det sker med omsorg for borgeren og respekt for relationen? Og hvordan kan du som socialpædagog føle dig klædt ordentligt på til at håndtere magtanvendelser? Det kan du blive klogere på gennem metoden Skånsom magtanvendelse.

Brug podcasten til at skabe faglig refleksion med dette refleksionsværktøj fra Fagligt Fokus.

Medvirkende: Laila Juhler, socialpædagog på bosted under Hjernecenter Syd - Dorte Kjer Jepsen, afdelingsleder i Hjernecenter Syd - Niels Bräuner, tidl. socialpædagog og indehaver af Magt&Omsorg.

Tilrettelæggelse og produktion: Mads Christian Heede / Kontekst & Lyd

Metoder og tilgange: Struktureret Visualiseret Specialpædagogik

Metoder og tilgange: Struktureret Visualiseret Specialpædagogik

February 10, 2022

Struktureret Visualiseret Specialpædagogik er en TEACCH-inspireret tilgang til arbejdet med personer med autisme.

Det centrale i tilgangen er forståelsen for de autistiske karakteristika, og at du altid ser på den enkeltes behov og færdigheder. Dermed undgår du de udfordringer, som tit opstår på baggrund af misforståelser og mangel på forståelse af den enkeltes situation og følelser.

Gennem teori og praksisfortællinger får du inspiration til, hvordan du sikrer dig, at du forstår personer med autisme – og hvordan du kan hjælpe med at strukturere hverdagen på den måde, som giver allerbedst mening for den enkelte.

Brug podcasten til at skabe faglig refleksion på arbejdspladsen med dette refleksionsværktøj fra Fagligt Fokus

Medvirkende: Martin Hartvig, socialpædagog på Sofiebo – Rikke Linck, kursusleder på SVS–døgnkurser, og viceforstander og afdelingsleder på Sofiebo.

Tilrettelæggelse og produktion: Mads Christian Heede / Kontekst & Lyd

Metoder og tilgange: Theraplay

Metoder og tilgange: Theraplay

January 20, 2022

Hvordan kan du skabe en tryg relation til et omsorgssvigtet barn med tilknytningsforstyrrelser?

Omdrejningspunktet i Theraplay er legen og den emotionelle udvikling hos barnet, og formålet er at skabe eller genskabe kontakten mellem barnet og de betydningsfulde voksne, der er i barnets liv - fx socialpædagoger. 

I podcasten bliver du bl.a. klogere på teorien bag bl.a. de fire essentielle kvaliteter i forældre-barn-relationen, som metoden tager udgangspunkt i: struktur, omsorg, engagement og udfordring. Du kan også høre, hvordan du som socialpædagog kan bruge Theraplay i dit daglige arbejde med børn og unge med tilknytningsforstyrrelser.

Brug podcasten til at skabe faglig refleksion på din arbejdsplads med dette refleksionsdokument fra Fagligt Fokus

Medvirkende: Berit Bøgekær, Socialpædagog på Skole- og behandlingshjemmet Skovgården - Charlotte Hagmund-Hansen, psykolog og Theraplay terapeut bl.a. på Skole- og behandlingshjemmet Skovgården

Tilrettelæggelse og produktion: Mads Christian Heede / Kontekst&Lyd

Pårørendesamarbejde

Pårørendesamarbejde

December 20, 2021

Pårørendesamarbejde er for mange socialpædagoger en del af hverdagen. Men hvordan skaber du den gode dialog og imødekommer både de ønsker og frustrationer en pårørende måtte have - samtidig med, at du holder fast i din socialpædagogiske faglighed? 

I podcasten bliver du inspireret til, hvordan du griber det gode samarbejde an, du bliver klogere på, hvad det vil sige at være pårørende, og får eksempler på, hvordan du kan støtte borgerne i retten til selvbestemmelse.

Find mere inspiration om pårørendesamarbejde på Socialpædagogernes vidensunivers 'Fagligt Fokus'

Medvirkende: Elena Jacobsen, socialpædagog og afdelingsleder på Bostedet Chr. X Allé - Helle Bak Hansen, socialpædagog og medarbejderrepræsentant i pårørenderådet på Bostedet Chr. X Allé - Hanne Gullestrup, forfatter til bogen "Pårørende på tværs", underviser og pårørende. 

Tilrettelæggelse og produktion: Mie Brandstrup, Genlyd Podcast

 

Dobbeltdiagnoser - indsatsen på Tuesten Huse

Dobbeltdiagnoser - indsatsen på Tuesten Huse

November 26, 2021

Mindst 40.000 danskere har en dobbeltdiagnose – en kombination af en psykisk lidelse og et misbrug. Og det gør behandlingen kompliceret, for de to har nemlig en tendens til at forstærke hinanden. Så hvordan sikrer man den bedst mulige støtte som socialpædagog?

I denne podcast kan du lade dig inspirere af, hvordan de arbejder på bostedet Tuesten Huse. Her handler den gode indsats om tilgangen til brug af rusmidler – om faglighed og viden om fx stoffers indvirkning på hjernen, og om, hvordan man bedst får skabt motivation for forandring hos beboerne. Og så har de et helt særligt samarbejde med misbrugsbehandlingen.

Du finder mere viden om socialpædagogisk arbejde med misbrug og dobbeltdiagnoser i dette tema på Fagligt Fokus.

Medvirkende:
Gitte Skafsgaard, socialpædagog på bostedet Tuesten Huse
Kenneth Sandell Henriksen, botilbudsleder på bostedet Tuesten Huse
Katrine Schepelern Johansen, leder og seniorforsker, Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser

Tilrettelæggelse og produktion: Tue Sørensen, Aloud Media.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App