Socialpædagogerne
Musik, hjernen og tonen i livet

Musik, hjernen og tonen i livet

September 23, 2022

Musik påvirker hjernen og udløser et væld af hormoner i kroppen. Musik påvirker vores følelser og motorik og får os til at huske ting, vi har glemt. Og derfor virker musik i arbejdet med mennesker med hjerneskade og forskellige kognitive udfordringer eller psykiske problemer – og mange andre målgrupper.

Som socialpædagog kan du bruge musikken til alt fra at få skabt den gode relation til borgeren til at regulere arousal – til at fremkalde tanker, følelser og minder, som udvikler både kroppen og sindet. Også selvom du tænker, du ikke har en tone i livet.

FAGLIGT REFLEKSIONSVÆRKTØJ: Download dette refleksionsværktøj til at få mere musik ind i praksis, og sæt gang i den faglige refleksion fx med dine kolleger

Medvirkende: Marianne Fog, socialpædagog på Bo og Rehabiliteringstilbuddet Tagdækkervej – Jakob Hviid, beboer på Bo og Rehabiliteringstilbuddet Tagdækkervej – Peter Vuust, hjerneforsker og musiker, professor ved Aarhus Universitet og Musikkonservatoriet i Aarhus – Tove Stenderup, lektor og ph.d, Pædagoguddannelsen i Ikast.

Tilrettelæggelse og produktion: Bille Sterll / Journalistik med mere

Kort fortalt: Den nye autismediagnose

Kort fortalt: Den nye autismediagnose

August 31, 2022

Autismediagnosen er ændret. Væk er underdiagnoserne som fx Asbergers og infantil autisme, og i stedet har vi fået et spektrum til at definere, hvor den enkelte med autisme befinder sig.

– Med de nye diagnosekriterier beskriver man i højere grad det enkelte menneske med de ressourcer og vanskeligheder, som personen har. Og den viden skal vi bruge til at se, hvor vi kan støtte og hjælpe det enkelte menneskes udvikling bedst muligt, siger Nadjia Tamechmecht, som er konsulent hos Center for Mentalisering og forsker i kognitiv adfærdsterapi.

På ca. 10 minutter sætter hun dig grundigt ind i, hvad den nye autismediagnose går ud på, og hvad den betyder for den socialpædagogiske praksis.

FAGLIGT FOKUS PÅ AUTISME: Læs mere om arbejdet med mennesker med autisme i dette faglige tema

Medvirkende: Nadjia Tamechmecht, socialpædagog, konsulent hos Center for Mentalisering, og forsker i kognitiv terapi ved Oxford Universitet

Tilrettelæggelse og produktion: Mads Christian Heede / Kontekst&Lyd

LEDELSE: Ledelse i kompleksitet

LEDELSE: Ledelse i kompleksitet

August 17, 2022

Som socialpædagogisk leder skal du i stigende grad navigere i en dagligdag med krydspres, nye styringsformer og tværfaglige samarbejder, der stiller større krav til ledelsesopgaven. Så hvordan gør du det?

I dette afsnit af Socialpædagogernes Podcast målrettet ledere på det socialpædagogiske område, kan du høre om ledelse i kompleksitet. Få konkrete bud på, hvordan du som leder kan skabe overblik og mening for dig selv og dine medarbejdere, skabe et fælles fagligt sprog og blive bedre til at prioritere tid. Kort sagt; hvordan du navigerer i krydspres.

Medvirkende: Gitte Hviid Christiansen, tilbudsleder på Botilbuddet Aage Holms Vej i Hjørring Kommune og Mikkel Kaels, chefkonsulent i Komponent.

Produktion og tilrettelæggelse: Tue Sørensen, Aloud Media.

Metoder og tilgange: Neuropædagogik

Metoder og tilgange: Neuropædagogik

August 5, 2022

Hvad vil det sige at arbejde neuropædagogisk – og hvad består neuropædagogikken grundlæggende af?

Neuropædagogik kan beskrives som den praktiske anvendelse af neurologi og neuropsykologi, og er blevet en populær, helhedsorienteret tilgang på socialpædagogiske arbejdspladser.

I dette afsnit bliver du introduceret til neuropædagogik; hjernens inddeling, menneskesynet og den neuropædagogiske analyse - og selvfølgelig til, hvordan du arbejder socialpædagogisk ud fra tilgangen.

FAGLIGT REFLEKSIONSVÆRKTØJ: Download dette refleksionsværktøj om neuropædagogik og sæt gang i den faglige refleksion enten selv eller med dine kolleger

Medvirkende: Brian Laurenborg, socialpædagog på Odenseværkstederne – Bente Juul, neuropædagogisk konsulent tilknyttet Hjerneskadecentret i Odense

Tilrettelæggelse og produktion: Mie Brandstrup / Genlyd podcast

Metoder og tilgange: Åben Dialog

Metoder og tilgange: Åben Dialog

June 16, 2022

Åben Dialog er en helhedsorienteret tilgang til borgere med psykiske vanskeligheder, hvor ligeværd og inddragelse af borgerens netværk er helt centralt.

I podcasten bliver du introduceret til tankegangen bag Åben Dialog, hvordan netværksmøderne foregår, og hvad det kræver af dig som socialpædagog at arbejde med tilgangen. Du kan også møde Bjørk, som er beboer på det socialpsykiatriske botilbud Kragelund, og høre, hvordan hun endelig føler sig talt med og ikke til.

FAGLIGT REFLEKSIONSVÆRKTØJ: Start den faglige refleksion over det, du har hørt i podcasten med dette skræddersyede værktøj fra Fagligt Fokus

Medvirkende: Charlotte Taarsted Soelberg Lund, socialpædagog på botilbuddet Kragelund - Bjørk Egelund Schmidt, beboer på botilbuddet Kragelund - Mie Leer, udviklingskonsulent og uddannelsesleder på Åben Dialog-uddannelsen i Aarhus Kommune

Tilrettelæggelse og produktion: Mads Christian Heede, Kontekst&Lyd

 

Hvordan sikrer vi færre fejl med borgernes medicin?

Hvordan sikrer vi færre fejl med borgernes medicin?

May 24, 2022

– Socialpædagogernes viden om borgerne er så mega vigtig, siger Liv Nørregaard Skøtt fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed. I denne episode kan høre hende, socialpædagog Betina Østergaard Madsen og leder af Boformen Søparken, Vivi Olesen fortælle om arbejdet med at skabe mere sikker medicinhåndtering, og hvilken betydning den socialpædagogiske faglighed har for nedbringelsen af medicinfejl.  

Søparken har været en del af projektet ’Medicinsikre Botilbud’, som du kan læse mere om i dette tema på Fagligt Fokus.

KOM I GANG: Trænger I til at få kigget på medicinhåndteringen på din arbejdsplads? Så kan I med fordel bruge ’Forbedringsmodellen’ til at blive skarpe på, hvor I skal sætte ind. Find den her hos Viden På Tværs.

Medvirkende: Betina Østergaard Madsen, socialpædagog på Boformen Søparken – Vivi Olesen, daglig leder på Boformen Søparken – Liv Nørregaard Skøtt, projektchef hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Tilrettelæggelse og produktion: Mads Christian Heede / Kontekst&Lyd

Når selvskade er en strategi

Når selvskade er en strategi

April 28, 2022

At skære i sig selv. Banke hovedet ind i væggen. Brænde huller i huden.

Selvskade har mange forskellige former. Men fælles for den selvskadende adfærd er, at det er en strategi til at rumme og håndtere psykisk mistrivsel og det, der er svært. Der er altid en dybereliggende grund til, at unge skader sig selv, og det gælder om at finde ind til den, hvis mistrivsel skal vendes til trivsel.

Så hvordan griber du selvskadende adfærd an som socialpædagog? Det bliver du klogere på og finder inspiration til i denne episode.

BRUG PODCASTEN: Sæt gang i den faglige refleksion over selvskade med dette refleksionsværktøj fra Fagligt Fokus

Medvirkende: Lene Nielsen, socialpædagog på Platangårdens Ungdomscenter og Janne Dolma, psykolog og underviser på Platangårdens Ungdomscenter

Tilrettelæggelse og produktion: Mie Brandstrup, Genlyd Podcast

Omsorgstræthed

Omsorgstræthed

April 7, 2022

Som socialpædagog går du på arbejde med hele dig selv: din faglighed, personlighed, følelser og omsorg. Alt sammen alfa og omega for arbejdet med mennesker - men det koster også.

Omsorgstræthed er den følelse af udbrændthed, du kan mærke, hvis du gennem længere tid bruger dig selv og dine følelser på dit arbejde uden at få ladet op eller talt de svære sager igennem med andre. Det er ikke et nyt fænomen, men i de senere år har vi i højere grad talt om omsorgstræthed og anerkendt det som en kilde til stress, udbrændthed og forråelse. Så hvordan kan vi forebygge, at den sniger sig ind? Det kan du blive klogere på i denne podcast.

BRUG PODCASTEN: Sæt gang i den faglige snak om omsorgstræthed ved at bruge dette refleksionsværktøj

Medvirkende: Lasse Sonberg, socialpædagog og familiekonsulent, PFI Guldborgsund Kommune - Søren Bruun, socialpædagog og afdelingsleder, PFI Guldborgsund Kommune - Anne-Mette Sohn Jensen, Cand.pæd. i pædagogisk psykologi

Tilrettelæggelse og produktion: Bille Sterll / Journalistik med mere

LEDELSE: Lederes håndtering af egen stress

LEDELSE: Lederes håndtering af egen stress

March 14, 2022

Stress rammer en del ledere indenfor det socialpædagogiske område. Ambitioner, travlhed, stramme budgetter og rammer spiller ind i en stresssygemelding, men hvordan og hvorfor? Det kan du høre om i denne episode af Socialpædagogernes podcast målrettet ledere.

I podcasten fortæller afdelingsleder Jane Tholle om sit forløb med stress, og du får hendes gode råd til at holde stress for døren i hverdagen. Stressforsker Pernille Steen Pedersens kommer bl.a. med sit bud på kendetegn, som kan gøre socialpædagogiske ledere særligt udsat for stress – og giver dig inspiration til udviklingen af et arbejdsfællesskab, hvor I sammen kan forebygge stress.

Du finder Pernille Steen Pedersens værktøjer til at forebygge stress og styrke arbejdsfællesskabet her hos Viden på Tværs.

Medvirkende: Jane Tholle, afdelingsleder på Bo- og Støttetilbud Handicap i Kolding Kommune og Pernille Steen Pedersen, adjunkt på CBS og stressforsker med særlig fokus på ledelse.
Produktion og tilrettelæggelse: Tue Sørensen, Aloud Media.

Metoder og tilgange: Skånsom magtanvendelse

Metoder og tilgange: Skånsom magtanvendelse

March 7, 2022

I situationer, hvor det er nødvendigt at lave en magtanvendelse, så lad den være så skånsom som muligt. Både for borgerens og personalets skyld.

Men hvordan anvender man fysisk magt, så det sker med omsorg for borgeren og respekt for relationen? Og hvordan kan du som socialpædagog føle dig klædt ordentligt på til at håndtere magtanvendelser? Det kan du blive klogere på gennem metoden Skånsom magtanvendelse.

Brug podcasten til at skabe faglig refleksion med dette refleksionsværktøj fra Fagligt Fokus.

Medvirkende: Laila Juhler, socialpædagog på bosted under Hjernecenter Syd - Dorte Kjer Jepsen, afdelingsleder i Hjernecenter Syd - Niels Bräuner, tidl. socialpædagog og indehaver af Magt&Omsorg.

Tilrettelæggelse og produktion: Mads Christian Heede / Kontekst & Lyd

Podbean App

Play this podcast on Podbean App